Beleidsplan 2019

Nu de eerste constructieve stappen gezet zijn voor een goed functioneren van het bestuur van de stichting Huis Henk Visch, gaan we naast het archiveren en samenstellen van de kollektie kunstwerken van Henk Visch verder met de uitbreiding van plannen voor het tentoonstellen van de kollektie. Hiervoor hebben we de samenwerking met andere tentoonstellingsruimtes in gang gezet. Het museum in Boxtel (MUBO), dat reeds een uitgave van de grafiek van Henk Visch uit de jaren 80 heeft gemaakt, heeft de stichting benaderd en zij wil een tentoonstelling van skulpturen en tekeningen uit de kollektie Huis Henk Visch maken. De stichting zal dit begeleiden en de extra aktiviteiten van het museum (lezing, rondleiding) ondersteunen.

Voorjaar 2019 zal de tentoonstellingsruimte op de Tongelresestraat 71 te Eindhoven open zijn voor bezoekers. De ruimte is gerenoveerd en is een prachtige, lichte ruimte geworden voor presentaties van tekeningen, fotowerken, schilderijen en sculpturen. Er zal ook een werktafel zijn waar bureau gehouden kan worden. De stichting zoekt een vrijwilliger die hier kan werken en de tentoonstellingsruimte voor bezoekers open houdt. De openingstijden zijn vooralsnog gepland van donderdag tot en met zaterdag van 15 tot 18uur. Ook op afspraak kan de ruimte bezocht worden.

Het programma voor de Tongelresetraat 2019:

  • Tentoonstellingen
    februari – april:                  sculpturen, grafiek en tekeningen van Henk Visch
    mei – augustus:                 fotowerken uit de privécollectie samen met werken van Jewyo Rhii
    september – december:    schilderijen uit de privécollectie

Bij elke tentoonstelling verschijnt een korte beschrijving van wat er te zien is. De tentoonstelling wordt op de website van de stichting vermeld en er worden e-mails verstuurd naar geïnteresseerden. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden jonge kunstenaars uit te nodigen voor deelname aan deze presentaties, teneinde de ruimte optimaal te benutten als platform voor de kunst en voor kunstenaars.

OPENING:  een nieuwe tentoonstellingsruimte

De officiële, feestelijke opening van de ruimte zal plaatsvinden op 17 maart 2019. Het is belangrijk dat iemand uit  de kunstwereld uitgenodigd wordt als spreker, teneinde de tentoonstellingsruimte te integreren in het culturele leven van Eindhoven en daarbuiten. Er is al veel belangstelling voor dit initiatief van de zijde van kunstenaars en dit is voor het bestuur aanleiding voor de komende jaren konkrete plannen te ontwikkelen de tentoonstellingsruimte te koppelen aan de zich vormende collectie van Henk Visch. De tentoonstellingsruimte van de stichting wordt ook op instagram geplaatst.

Wij hopen dat met deze activiteiten de aanvraag voor de ANBI-status succesvol kan worden afgerond.

Top