Stichting Huis Henk Visch
opgericht 3 maart 2016
KvK 65508580

Lucas Gasselstraat 5
5611 ST Eindhoven

Tentoonstellingsruimte:
Voorterweg 128,
5611 TS Eindhoven

  • Beleidsplan 2022

De reeks tentoonstellingen voor het jaar 2022 zal een voortzetting en uitbreiding zijn van het doel van de stichting: het tonen van haar collectie. De thematisering van de tentoonstellingen is een aanvulling op dit gegeven, waarmee in 2021 reeds de eerste aanzet gegeven werd.

De voorgaande reeks van 2021 werd geconcipieerd rond het werk van Aaron van Erp, ‘Dwergen lossen bij windkracht 10′ hetgeen de mogelijkheid bood rond het thema ‘Macht’ een keuze uit de collectie te maken. Deze thematisering rond een specifiek kunstwerk, maakte duidelijk dat de relevantie ten aanzien van de actualiteit in elke tentoonstelling, voor elk kunstwerk ook een zoekende factor opriep: elk werk bleek een verschuiving in betekenis te genereren.

Met name in de coronaperiode van 2019-2021 toen de kunst in de luwte stond van het panische geweld van ziekte, dood en chaos, bleek de gevoeligheid voor de wisselende duiding van kunstwerken zich te verscherpen. Alle deuren waren dicht, ieder leefde met zichzelf en de kunst werd een meer nostalgisch object waarin de vereenzaming weerspiegeld en versterkt werd. Nu in 2022 doemt de oorlog op, hetgeen de kunst in een uitgesproken kritische rol dwingt.

Thema voor dit jaar zal zijn ‘De radicale misvatting van het eigen gelijk’ waarmee de kunst op intellectueel niveau ruimte maakt voor de twijfel om deze in te kunnen zetten voor de ontplooiing van een pacifistisch denken, waarin geen winnaars of verliezers zijn; een constructieve, kritische rol van de kunst in tijden van geweld en oorlog.

Daarnaast zal voor het eerst de stichting een tentoonstelling presenteren onder gast-curatorschap: Jos van der Sommen zal in samenwerking met Johan Kuipers-Jager een tentoonstelling maken waarbij de collage een belangrijk uitgangspunt zal zijn: ‘de schorpioen met 1 schaar’. Er zullen werken te zien zijn, die niet tot de collectie behoren. De stichting wil hiermee het podium geven aan kunstenaars voor wie het curatorschap een essentiële uitdrukking is van hun toewijding aan het openbare leven. .

De volgende tentoonstellingen zijn gepland:

  1. Een glimlach komt van ver                                           15 januari – 30 april
  2. De radicale misvatting van het eigen gelijk (1)         14 mei – 27 augustus
  3. De radicale misvatting van eigen gelijk (2)                3 september – 12 november
  4. De schaar van de schorpioen                                      19 november – 28 januari

 

 

Top