Beleidsplan 2020

Nu de eerste vier tentoonstellingen rond de zich vormende kollektie van de stichting gerealiseerd zijn, zal 2020 in het teken staan van het samenstellen van tentoonstellingen rond een specifiek kunstwerk: d.i. de video van William Kentridge “Felix in Exile” (1994).

Zoals bekend is William Kentridge (1955, Johannesburg) een Zuid-Afrikaanse kunstenaar, wiens werk een indringend beeld geeft van de leefwereld in Zuid-Afrika met onderliggend de aanklacht tegen het apartheidssysteem. Zijn werk is op een speciale manier een tijdsdocument, waarbij het engagement ontsnapt aan dogmatiek door nadrukkelijk beelden te genereren die een ongrijpbare herkenning oproepen van waaruit een menselijk verhaal naar voren komt.

Dit werk, dat vorig jaar in bezit van de stichting kwam, heeft de mogelijkheid tentoonstellingen samen te stellen, die los van stijlconcepten en theoretische stellingnamen de sterkste kracht van een kunstwerk benadrukken kan: empathie en voorstellingsvermogen. Dit past bij de kollektie van HuisHenkVisch, die divers en particularistisch is; er is een samenhang vast te stellen, maar de afzonderlijke werken spreken voor zichzelf. Dit aspect van de verzameling, maar ook van kunst in het algemeen, dat de bijzondere kwaliteit van een kunstwerk de samenhang waarbinnen het functioneert kleurt en verandert, zal in elke presentatie weer opnieuw gezocht worden. Verschillende generaties kunstenaars komen samen.

Elke tentoonstelling zal katalogi en dokumenten van en over de tentoongestelde kunstenaars ter inzage leggen.

Tentoonstellingen 2020

  1. Not in Exile” (1) 26 januari – 25 april
  2. Not in Exile” (2) 31 mei – 29 augustus
  3. Not in Exile” (3) 26 september – 26 december

Er zullen werken tentoongesteld worden van de volgende kunstenaars:

Hamid Sulaiman, Jimmie Durham, Al-Ansi, Jewyo Rhii, Sebastian Rogler, Guillaume Bijl, Ryan Mosley, Flexboj & L.A., Johan Kuipers Jager, Rinus van de Velde, Joshua van Iersel, Franz Erhard Walther, Noritoshi Hirakawa, Adrian Ghenie, Christine Berning, Paul de Reus, Toon Teeken, Tomasz Kowalski, Elly Strik, Benoit Hermans, Victor Racatau.

Top