Tentoonstelling 8 mei t/m 8 augustus

“Knowledge of Power in a time of Terror”

adres tentoonstellingsruimte:
Voorterweg 128, 5611 TS,  Eindhoven

Openingstijden: vrijdag – zaterdag van 13-18 uur 
e-mail info@huishenkvisch.eu
telefoon 0618436413

met werk van:

Aaron van Erp, Louise Bourgeois, Jewyo Rhii, Benoît Hermans, Anke Doberauer, Tim Roda, Ed Templeton, Jimmie Durham, Fratelli Alinari

Na de serie tentoonstellingen rond het werk Felix in Exile van William Kentridge, waaraan de tentoonstellingstitel Not in Exile gegeven werd, zal dit jaar een serie tentoonstellingen getoond worden rond het opmerkelijke en bijzondere schilderij van Aaron van Erp, Dwergen lozen bij windkracht 10. Deze tweede serie tentoonstellingen heeft de titel Knowledge of Power in a Time of Terror. Centraal in deze reeks staat de relatie van de kunst en de kunstenaar tot de macht, de maatschappelijk, politieke macht maar evenzeer de psychologische, sociologische en de geologische machten. Macht is een impliciet gegeven, dat dichtbij geweld en manipulatie ligt, maar zich zelden toont als een expliciete, aanwijsbare tegenstander. De kunst en de kunstenaar hebben hier mee te maken, als ieder ander.

De kunstwerken die in deze reeks samen komen, hebben uiteraard een thematiek en specificiteit, die niet ondergeschikt is aan de thematiek van de tentoonstelling: het efemere verschijnsel van macht kan wel verscherpt of verhelderd worden.

Het thema ‘macht’ is actueel en in onze post-koloniale tijd van verzetsbewegingen, staatsgeweld en politiek-economische belangenstrijd; het is ook een gevoelig thema, dat regelrecht naar polarisatie voert. De kunstenaar verdedigt zijn onafhankelijkheid, uiteraard, maar wil niet blind zijn voor de cultureel ondermijnende werking van machtsgebruik en -manipulatie, zonder te vervallen tot politiek actionisme waarbij het kunstwerk opgeofferd wordt.

Voor de titel van de tentoonstelling is geput uit het werk van Hamid Dabashi Knowledge and Power in a time of terror, waarin de auteur de post-koloniale machtsverhouding tussen Het Westen en het Midden-Oosten analyseert teneinde het door het Westen geconstrueerde beeld van ‘het oosten’ te demaskeren en een brute koloniale overheersing blootlegt. Hij ziet het als de taak van de intellectueel en de kunstenaar het geweld en de angst waarvan de macht zich bedient, te breken met het laten klinken van een heldere tegenstem. Daarnaast is de lezingen reeks (Reith Lectures) van Wole Soyinka The Changing Mask of Fear uit 2004 bron van deze thematiek. Hij stelde vast dat de kunstenaar en de kunst deel zijn van een sociaal-maatschappelijk klimaat, dat het kunstwerk in feite bepaalt, kleurt en beinvloedt: dit verband is in zijn woorden ‘the fate of the arts’.

Top