Jaarverslag 2018 Stichting Huis Henk Visch

2018

KvK 65508580

Het bestuur:

De heer H.H. Visch, voorzitter
De heer B.D.L. van Eerd, secretaris
De heer M.S. Sahak, penningmeester
Mevrouw E.K. Strik, adviseur beheer

Bestuursverslag

Vergaderingen
27.1.2018, 14.4.2018, 5.8.2018, 3.11.2018

Het jaar 2018 stond in het teken van de aanvraag van de Anbi-status voor de stichting.
Een cruciaal punt, omdat de stichting tot doel heeft de kunstcollectie te laten functioneren in het culturele, openbare leven en dus gekwalificeerd moet worden als een openbaar goed. Dit is de ultieme wens van de kunstenaar:

Kunst als een openbaar goed in het actuele culturele leven te integreren.

De aanvraag werd in eerste instantie afgewezen vanwege het ontbreken van het openbaar stellen van de samengestelde kunstcollectie. Het bestuur was ervan uitgegaan dat de website en het archief voldoende garantie zou bieden om de collectie in het openbaar te laten functioneren. Dit was niet het geval.

De stichting is toen plannen gaan maken voor een mogelijke tentoonstellingsruimte. Hiervoor heeft het echtpaar Henk Visch/Irene Veenstra, initiatiefnemers van de stichting en de belangrijkste legatoren van de kunstwerken, de ruimte aan de Tongelresestraat 71a ter beschikking gesteld. Een ruimte van 24m bij 4m, alwaar ook de mogelijkheid was een keuken, toilet en bureauruimte in te bouwen. Er zijn tekeningen gemaakt voor de verbouwing en deze zijn in juli uitbesteed aan de firma van den Boomen. Er was veel vertraging, gezien het feit dat er momenteel heel veel gebouwd en verbouwd wordt. Uiteindelijk is het gelukt nog voor het einde van het jaar de ruimte startklaar te hebben: bovenlicht, een nieuwe voorpui, sanitaire voorzieningen, elektrische voorzieningen, internet aansluiting en de gehele ruimte gestuukt.

Er is een eerste tentoonstelling samengesteld van werken die zeker in de stichting zullen komen. Deze presentatie is op de website van de stichting geplaatst en op een nieuw aangemaakt instagram account. De eerste positieve reacties zijn binnen gekomen.

Voor de fiscale overboeking van de kunstwerken aan de stichting is contact gezocht met een specialist op dit gebied: mevr. Mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Löest, werkzaam bij Ernst & Young. De eerste gesprekken waren zeer informatief en wij hebben vertrouwen in een goede afwerking van deze zaak. Maar, de Anbi-status moet eerst afgewacht worden, alvorens over te kunnen gaan op de daadwerkelijke overdracht van kunstwerken.

Het komende jaar zal besteed worden aan het verder samenstellen van een programma voor de tentoonstellingsruimte. De ruimte zal voor bezoekers opengesteld worden. Hiervoor is gedacht aan een zelfstandige designer of IT-er die hier ‘om niet’ kan werken en in ruil hiervoor bezoekers binnen laat. De stichting is nog zoekende naar een konkrete invulling van deze functie.

Er zijn ook voorstellen gedaan voor briefpapier, teneinde officiële correspondentie te kunnen voeren binnen het raamwerk van het openbaar functioneren van de stichting. Het komende jaar 2019 zal de ruimte in gebruik genomen worden.

Verkorte Staat van Baten en Lasten

Er zijn in 2018 geen schenkingen gedaan, geen vergoedingen verstrekt en bij de stichting waren in 2018 geen werknemers in dienst.

*balans 2018

Top